Zobbe Consult
       
       
      Keep IT simple & smart
       
Skip Navigation Links
Forside
ITIL og StandarderExpand ITIL og Standarder
LederExpand Leder
KursisterExpand Kursister
ProcesejereExpand Procesejere
YdelserExpand Ydelser
DiverseExpand Diverse
Skip Navigation LinksForside > Leder > Generelt Login

Overblik over ledelsens ansvar for optimering

For at illustrere sammenhængen i lederes ansvarsområder er her anvendt Deming/Shewharts cirkel.

Demings cirkel

Figur: den basale kvalitets cirkel (PDCA)

Først en kort forklaring på cirklen:

Plan
Ud fra kravene opsæt formål og mål. Planlæg de tiltag der skal til for at nå målene. Planlægningen vil normalt starte med en analyse af hvor afstanden er størst fra det nu realiserede til målet.
Do
Implementer de (proces) ændringer skal til for at nå målene.
Check
Mål proces målene og kontroller at målet blev nået.
Act
Foretag justeringer hvis nødvendigt. Lær af forløbet, før næste tur tages.

Formålet med at tage en rundtur i kvalitets cirklen er at forbedre kvaliteten af den service der leveres, hvor kvaliteten måles på:

 • Funktionaliteten (f.eks. vil mere funktionalitet normalt give en højere kvalitet)
 • Tid (f.eks. hurtig/rettidig leverance)
 • Pris (f.eks. mindre forbrug af interne ressourcer eller penge)

Forløbet i at forbedre kvaliteten med PDCA cirklen kan illustreres ved følgende tegning:

 • Hver rundtur bringer os højre op i kvalitet
 • "Act" er stopklodsen der sikrer at vi ikke ruller ned igen

Strategi

Alt arbejde tager udgangspunkt i strategien. 

IT strategien er it ledelsens hovedansvarsområde. Strategiprocessen er beskrevet under menuen: Leder->Strategi.

Strategiprocessen følger Demings cirkel:

Plan

Planlæg: kundesegment, ydelser=services, organisation  ...

Do

Uddeleger til organisationen at udføre det planlagte
Organisationen udfører hver af de planlagte opgaver som en PDCA cirkel, f.eks. 
* Oprettelse af en ny service (system)
* Optimere en proces

Check

Kontroller at strategien nås

Act

Gennemfør mindre ændringer og lær af forløbet
Start ny planlægning

Forløbet kan illustreres med følgende figur:

 • Den ydre PDCA cirkel er Strategi processen
 • Den indre PDCA cirkel er "Do" på den ydre (f.eks. kræver det for at "Optimere en proces" at tage en tur rund i cirklen: Plan->Do->Check->Act)

Forslag til videre læsning:

Denne web indeholder følgende sider direkte rettet imod ledere/beslutningstagere:

 1. Strategi processen (menu: Leder->Strategi)
 2. Optimeringsprocessen (menu: Leder->Optimering)
 3. Selvevaluering - værktøj til at foretage en selv vurdering således at planlægning af optimeringen kan ske optimalt

    Samt hvis ikke allerede læst:

Andre sider som kan være interessante:

 • ITIL - lidt om ITIL good practice rammeværket
 • Proces ejer (Ansvar og aktiviteter)
 • Processer (Findes i menu punktet "Processer")