Zobbe Consult
       
       
      Keep IT simple & smart
       
Skip Navigation Links
Forside
ITIL og StandarderExpand ITIL og Standarder
LederExpand Leder
KursisterExpand Kursister
ProcesejereExpand Procesejere
YdelserExpand Ydelser
DiverseExpand Diverse
Skip Navigation LinksForside > Procesejere > Alfabetisk proces oversigt > Service Portfolio Management Login

Service Portfolio Management

Introduktion

Service Portfolio Management er den proces, som vedligeholder Service Portfolien for services som er i strategi fasen.
Endvidere er det Service Portfolio Management processen som beslutter den strategiske retning hver service skal tage.

Procedurer og Aktiviteter

Cyklisk proces

Proceduren: Service Portfolio management

Cyklisk proces

Define

 • Indsaml information om alle foreslåede og alle eksistrende services
 • Forbered analysen
 • Lav Business case
 • Vurder værdien af servicen imod prisen (cost) af at levere den

Analyse

 • Har vi behov for servicen ud fra målene for it afdelinen (it service organisationen)?
 • Hvilke Capabilities og ressourcer skal bruges til at levere servicen?
 • Hvordan kan vi få disse Capabilities og ressourcer?

Vælg ud fra tilstedeværende information hvilke services der skal investeres i.

Approve

For ny service: Godkendt at services skal laves og hermed at de tilhørende ressourcer skal bruges.
Eksisterende services haves følgende muligheder:

 • Beholde servicen som den er (Retain)
 • Udskifte servicen (Replace)
 • Rationaliser (Rationalize)
 • Omskaller - tilpas den underliggende infrastruktur (Refactor)
 • Forny (Renew)
 • Nedlæg (Retire)

Charter

Opstil liste over hvilke handlinger der skal til at udføre beslutningen. Kommuniker beslutninger til organisationen.

Information

Service Portfolio er en database der beskriver alle services i alle servicens faser. Hovedinformationen for denne proces er der denne Service Portfolio. Bemærk at indholdet i Service Portfolio også vedligeholdes af andre processer end Service Portfolio Management. Service Catalogue Management er en af disse processer da 'Service Cataloue' normalt er en del af Service Portfolio.

Evaluering

Her følger en række overordnede udsagn.
Prøv at tage stilling til om de passer med jeres it organisation. Dette kan f.eks. gøres ved for hvert udsagn at være: "Fuldstændig enig", "Næsten enig", "Lidt enig" og "Uenig".

Ønsker du at få præsenteret alle udsagnene, ikke kun de overordnede, i et skema med mulighed for maturity beregning skal du foretage login

Links