Zobbe Consult
       
       
      Keep IT simple & smart
       
Skip Navigation Links
Forside
ITIL og StandarderExpand ITIL og Standarder
LederExpand Leder
KursisterExpand Kursister
ProcesejereExpand Procesejere
YdelserExpand Ydelser
DiverseExpand Diverse
Skip Navigation LinksForside > Procesejere > Alfabetisk proces oversigt > Proces Management Login

Proces Management

Introduktion

Denne proces er ikke beskrevet endnu!

Procedurer og Aktiviteter

For at proces ejeren kan leve op til sit ansvar må han udføre en række aktiviteter. Disse aktiviteter kan samlet beskrives i en proces implementerings (og vedligeholdelses) proces. Hoved aktiviteterne i denne proces er:

  • Indsamle forretningskravene til processen
  • Opstille præcise og målbare krav til processen
  • Implementer proces ændringer
  • Mål på om målene blev nået
  • (Start forfra)

Dette er den traditionelle BPR måde at indføre proces forbedringer. For en kort beskrivelse af denne proces se de efterfølgende afsnit. En mere uddybende beskrivelse kan findes i megen litteratur herunder i ITIL® version3 bogen: "Continual Service Improvement" og i ITIL® verison 2 bogen "Planning to implement service management"

Proceduren: Proces management

For at proces ejeren kan leve op til sit ansvar må han udføre en række aktiviteter. Disse aktiviteter kan samlet beskrives i en proces implementerings (og vedligeholdelses) proces. Hoved aktiviteterne i denne proces er:

  • Indsamle forretningskravene til processen
  • Opstille præcise og målbare krav til processen
  • Implementer proces ændringer
  • Mål på om målene blev nået
  • (Start forfra)

Dette er den traditionelle BPR måde at indføre proces forbedringer. For en kort beskrivelse af denne proces se de efterfølgende afsnit. En mere uddybende beskrivelse kan findes i megen litteratur herunder i ITIL® version3 bogen: "Continual Service Improvement" og i ITIL® verison 2 bogen "Planning to implement service management"

1. Indsamle forretningskravene til processen

2. Opstille præcise og målbare krav til processen

3. Implementer proces ændringer

4. Mål på om målene blev nået

Foretag målinger og lav evt. korigerende handlinger

Evaluering

Bemærk at der bør tages stilling til disse udsagn for hver proces der er formelt implementeret!

Her følger en række overordnede udsagn.
Prøv at tage stilling til om de passer med jeres it organisation. Dette kan f.eks. gøres ved for hvert udsagn at være: "Fuldstændig enig", "Næsten enig", "Lidt enig" og "Uenig".

Ønsker du at få præsenteret alle udsagnene, ikke kun de overordnede, i et skema med mulighed for maturity beregning skal du foretage login

Links