Zobbe Consult
       
       
      Keep IT simple & smart
       
Skip Navigation Links
Forside
ITIL og StandarderExpand ITIL og Standarder
LederExpand Leder
KursisterExpand Kursister
ProcesejereExpand Procesejere
YdelserExpand Ydelser
DiverseExpand Diverse
Skip Navigation LinksForside > Procesejere > Alfabetisk proces oversigt > Start af et Projekt Login

Start af et Projekt

Introduktion

Formålet med processen er at sikre at der er information til stede til at kunne gå videre med at initiere et projekt.

Input

Det primære input til processen er Projektkommissoriet.

Output

Processen generere følgende output:

Procedurer og Aktiviteter

Proceduren: Start af Projekt

Trigger:

Projektkommissorie

Udnævne Styregruppeformand

Input: Projektkommisorie

1 Gennemgå Projektkommissoriet
2 Udarbejde rollebeskrivelse for Styregruppeformanden, herunder:

  • Fastlæg ansvar
  • Fastlæg kompetencer
  • Estimer tidsforbrug

3 Udpege Styregruppeformanden ved at identificere kandidater der kan udfylde rollen og udnævne den bedst egnede.

Output: Rollebeskrivelse for Styregruppeformand

Værktøj: Rollebeskrivelse Styregruppeformand

Udnævne Projektleder

Udarbejd rollebeskrivelse for Projektleder og udpege projektlederen. Styregruppeformanden (evt. i samarbejde med organisationen) foretager dette.

Udførende: Styregruppeformand

Etabler Dagsloggen

Udførende: Projektleder

Værktøj: Dagslog

Etabler erfaringsloggen

Udførende: Projektleder

Indsamle tidligere erfaringer

Gennemgå erfaringsrapporter fra tidligere lignende projekter
Indsaml erfaringer fra andre relevante kilder
Register erfaringernei Erfaringsloggen

Værktøj: Erfaringslog

Sammensætte og udnævne projektorganisationen

Udarbejde udkast til 'Business Case'

Udførende: Styregruppeformand

Værktøj: Business Case

Vælge projektfremgangsmåde og sammensætte Projektgrundlag

Planlægge initieringsfasen

Anmode om initiering af projekt

Fremsende Projektgrundlag til styregruppen og anmode om at initiere projektet

Udførende: Projektleder

Slut

Ryd op efter behov

Udførende: Projektleder

Slut på denne procedure

Værktøj

Følgende værktøjer er relateret til processen:

Evaluering

Her følger en række overordnede udsagn.
Prøv at tage stilling til om de passer med jeres it organisation. Dette kan f.eks. gøres ved for hvert udsagn at være: "Fuldstændig enig", "Næsten enig", "Lidt enig" og "Uenig".

Ønsker du at få præsenteret alle udsagnene, ikke kun de overordnede, i et skema med mulighed for maturity beregning skal du foretage login

Links